Bedrijfsoefentherapie

Met behulp van bedrijfsoefentherapie kunt u er binnen uw bedrijf of organisatie voor zorgen dat medewerkers leren bewuster met hun gezondheid om te gaan op de werkplek.
Bewustwording en gedragsverandering in o.a werktechniek en werkgedrag zijn het uitgangspunt om werkgerelateerde klachten te voorkomen.